Vai auto kredītam var norakstīt tikai procenta maksājumu?

Saskaņā ar IIN likuma 11.panta 3.daļas 10 punktu procentu maksu par līzinga pakalpojumu izmantošanu var attiecināt uz saimnieciskās darbības izdevumiem. Gadījumā, ja uz līzinga nosacījumiem ir iegādāta automašīna, tad izdevumus aprēķina proporcionāli saimnieciskās darbības vajadzībām nobraukto kilometru skaitam, pamatojoties uz detalizēti izstrādātajiem maršrutiem, bet ne vairāk par 70%.
Taču, ja maršruta lapas un citi attaisnojuma dokumenti nav atbilstoši noformēti, uz saimnieciskās darbības izdevumiem var attiecināt ne vairāk par 50% no faktiskajām izmaksām - Jūsu gadījumā procenti.

Ja automašīna ir iegādāta saimnieciskās darbības ietvaros, pats.lv sistēmas ietvaros sākotnēja pamatlīdzekļu iegāde ir jāuzskaita zem Darījuma apraksta – Iegādāts pamatlīdzeklis, un tad katru mēnesi vai reizi gadā ir jāuzrāda aprēķinātais nolietojums zem Darījuma apraksta – Pamatlīdzekļa nolietojums.  Taču, ja pamatlīdzeklis ir iegādāts uz nomaksu, Jums ik mēnesī būs jāreģistrē divi darījumi: 1) zem darījuma - Iegādāts pamatlīdzeklis, būs jāliek ikmēneša maksājumi, atņemot procentu maksājumu, 2) zem darījuma - procenti, bankas komisija būs jāliek procentu maksu par līzinga pakalpojumu izmantošanu.

Pamatlīdzeklim tiek rēķināts nolietojums izvēloties vienu no divām zemāk minētām metodēm:   
38.1. degresīvā metode – nolietojums procentos;    
38.2. lineārā metode – lietderīgās lietošanas laiks gados  


Vēršam Jūsu uzmanību, ka Jūsu Pats.lv profilā ir sadaļa "Pamatlīdzekļi", kur Jums ir iespēja pievienot Jūsu pamatlīdzekļus, izvēlēties iestatījumus un sistēma reizi mēnesī/ vai gadā (balstoties uz Jūsu iestatījumiem) izveidos pamatlīdzekļa nolietojuma darījumus automātiski.