3.1. Pārskats

Sadaļā Pārskats pieejams ieņēmumu un izdevumu kopsavilkums, atlikumi un nodokļu summas, izvēlētā perioda beigās. 

3.1.1. Pašnodarbinātām personām ar lauksaimnieka profilu 

IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU APRĒĶINS 

 • Ieņēmumi, kas ietekmē nodokļu aprēķināšanu - "Ieņēmumu" darījumu summa bez PVN, un ar darījuma aprakstu "saimnieciskās darbības ieņēmumi", izņemot maksājumus ar maksājuma veidu “maksājums nav veikts” 
  • no lauksaimniecības - "Ieņēmumu" darījumu summa bez PVN, un ar darījuma aprakstu "saimnieciskās darbības ieņēmumi", kas nav "palīgdarbi", izņemot maksājumus ar maksājuma veidu “maksājums nav veikts” 
  • no palīgdarbiem - "Ieņēmumu" darījumu summa bez PVN, un ar darījuma aprakstu "palīgdarbi", izņemot maksājumus ar maksājuma veidu “maksājums nav veikts” 
 • Izdevumi, kas ietekmē nodokļu aprēķināšanu - "Izdevumu" darījuma summa ar darījuma aprakstu "saimnieciskās darbības izdevumi" bez PVN, izņemot maksājumus ar maksājuma veidu “maksājums nav veikts”. 
 • Ienākumi (peļņa) - Ieņēmumi mīnus izdevumi 

 

NODOKĻU APRĒĶINS 

 • PVN - PVN summa saskaņā ar PVN deklarāciju (PVN maksātājiem); 
 • Aprēķinātās VSAOI saskaņā ar pašnodarbinātā ziņojumu - sociālā nodokļa summa, kas aprēķināta saskaņā ar pašnodarbinātās personas ziņojumu 
 • Iedzīvotāju ienākuma nodoklis (nodokļa summa tiek aprēķināta balsoties uz progresīvo IIN likmi) – PATS.LV sistēmas ietvaros tiek aprēķināts provizoriskais IIN, kas tiek balstīts tikai un vienīgi uz saimnieciskās darbības rezultātiem. PATS.LV sistēmas ietvaros netiek ņemti citi ienākumi, ka arī jebkādi nodokļu atvieglojumi. 
 • Izdevumi iekļaujami pilnā apmērā  
  • no lauksaimniecības - "Izdevumu" darījuma summa ar darījuma aprakstu “saimnieciskās darbības izdevumi", kas nav "palīgdarbi", bez PVN, izņemot maksājumus ar maksājuma veidu “maksājums nav veikts”. 
  • no palīgdarbiem - "Izdevumu" darījuma summa ar darījuma aprakstu "palīgdarbi" bez PVN, izņemot maksājumus ar maksājuma veidu “maksājums nav veikts” 
 • no lauksaimniecības "Izdevumu" darījuma summa ar darījuma aprakstu  "saimnieciskās darbības izdevumi", kas nav "palīgdarbi", bez PVN, izņemot maksājumus ar maksājuma veidu “maksājums nav veikts”. 
 • no palīgdarbiem - "Izdevumu" darījuma summa ar darījuma aprakstu "palīgdarbi" bez PVN, izņemot maksājumus ar maksājuma veidu “maksājums nav veikts”. 
 • no lauksaimniecības - Summa, par kuru var samazināt ar nodokli apliekamo ienākumu, darījuma apraksts ir "saimnieciskās darbības izdevumi", kas nav "palīgdarbi", bez PVN. 
 • no palīgdarbiem- Summa, par kuru var samazināt ar nodokli apliekamo ienākumu, un darījuma apraksts ir "palīgdarbi" bez PVN. 

 

NAUDAS ATLIKUMS 

 • Bankā - Atlikums noteiktā perioda beigās bankā. Šī summa tiek veidota, pamatojoties uz izdevumiem un ieņēmumiem ar maksājuma veidu Banka un atlikumiem, kas norādīti perioda sākumā. 
 • Kasē - Atlikums noteiktā perioda beigās skaidrā naudā. Šī summa tiek veidota, pamatojoties uz izdevumiem un ieņēmumiem ar maksājuma veidu Kase un atlikumiem, kas norādīti perioda sākumā. 
 • Norēķinu sistēma (Revolut/Paypal) - Atlikums noteiktā perioda beigās Revolut/Paypal kontos. Šī summa tiek veidota, pamatojoties uz izdevumiem un ieņēmumiem ar maksājuma veidu Kase un atlikumiem, kas norādīti perioda sākumā. 
 • Citi maksāšanas līdzekļi - Šī summa tiek veidota, pamatojoties uz izdevumiem un ieņēmumiem ar maksājuma veidu Citi un atlikumiem, kas norādīti perioda sākumā. 

3.1.2. Pašnodarbinātām personām ar MUN nodokļu režīmu 

IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU APRĒĶINS 

 • Ieņēmumi, kas ietekmē nodokļu aprēķināšanu - "Ieņēmumu" darījumu summa bez PVN, un ar darījuma aprakstu "saimnieciskās darbības ieņēmumi", izņemot maksājumus ar maksājuma veidu “maksājums nav veikts”. 
 • Izdevumi, kas ietekmē nodokļu aprēķināšanu - "Izdevumu" darījuma summa ar darījuma aprakstu "saimnieciskās darbības izdevumi" bez PVN, izņemot maksājumus ar maksājuma veidu “maksājums nav veikts”. 
 • Ienākumi (peļņa) - Ieņēmumi mīnus izdevumi 

NODOKĻU APRĒĶINS 

 • MUN - Mikrouzņēmuma nodokļa summa 

 

NAUDAS ATLIKUMS 

 • Bankā - Atlikums bankā noteiktā perioda beigās. Šī summa tiek veidota, pamatojoties uz izdevumiem un ieņēmumiem ar maksājuma veidu Banka un atlikumiem, kas norādīti perioda sākumā. 
 • Kasē - Atlikums noteiktā perioda beigās skaidrā naudā. Šī summa tiek veidota, pamatojoties uz izdevumiem un ieņēmumiem ar maksājuma veidu Kase un atlikumiem, kas norādīti perioda sākumā. 
 • Norēķinu sistēma (Revolut/Paypal) - Atlikums noteiktā perioda beigās Revolut/Paypal kontos. Šī summa tiek veidota, pamatojoties uz izdevumiem un ieņēmumiem ar maksājuma veidu Kase un atlikumiem, kas norādīti perioda sākumā. 
 • Citi maksāšanas līdzekļi - Šī summa tiek veidota, pamatojoties uz izdevumiem un ieņēmumiem ar maksājuma veidu Citi un atlikumiem, kas norādīti perioda sākumā. 

 

3.1.3. Pašnodarbinātām personām, kas maksā nodokļus vispārīgā kārtībā 

IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU APRĒĶINS 

 • Ieņēmumi, kas ietekmē nodokļu aprēķināšanu - "Ieņēmumu" darījumu summa bez PVN, un ar darījuma aprakstu "saimnieciskās darbības ieņēmumi", izņemot maksājumus ar maksājuma veidu “maksājums nav veikts”. 
 • Izdevumi, kas ietekmē nodokļu aprēķināšanu - "Izdevumu" darījuma summa ar darījuma aprakstu "saimnieciskās darbības izdevumi" bez PVN, izņemot maksājumus ar maksājuma veidu “maksājums nav veikts”. 
 • Ienākumi (peļņa) - Ieņēmumi mīnus izdevumi 

 

NODOKĻU APRĒĶINS 

 • PVN - PVN summa saskaņā ar PVN deklarāciju (attiecas tikai uz PVN maksātajiem)
 • Aprēķinātās VSAOI saskaņā ar pašnodarbinātā ziņojumu - sociālā nodokļa summa, kas aprēķināta saskaņā ar pašnodarbinātās personas ziņojumu. 
 • Samaksātās VSAOI saskaņā ar pašnodarbinātā ziņojumu - Samaksātā sociālā nodokļa summa saskaņā ar pašnodarbinātās personas ziņojumu. Samaksātā sociālā nodokļa summa saskaņā ar pašnodarbinātās personas ziņojumu. Šī summa veidojas no darījumu summas ar darījuma aprakstu "sociālais nodoklis saskaņā ar pašnodarbinātās personas ziņojumu". 
 • Iedzīvotāju ienākuma nodoklis (nodokļa summa tiek aprēķināta balsoties uz progresīvo IIN likmi) – PATS.LV sistēmas ietvaros tiek aprēķināts provizoriskais IIN, kas tiek balstīts tikai un vienīgi uz saimnieciskās darbības rezultātiem. PATS.LV sistēmas ietvaros netiek ņemti vērā citi ienākumi, ka arī jebkādi nodokļu atvieglojumi. 
 • Izdevumi iekļaujami pilnā apmērā - Izdevumi, iekļaujami pilnā apmērā. 
 • Izdevumi iekļaujami ierobežotā apmērā - Izdevumi iekļauti ierobežotā apmērā. Attiecas uz izdevumiem līdz 2020. gadam. 
 • Apliekamie ienākumi no saimnieciskās darbības - Ieņēmumi mīnus izdevumi.  
 • Nenorakstītā daļa no izdevumiem - Izdevumu summa, kuru var samazināt ar nodokli apliekamos ienākumus. 

 

NAUDAS ATLIKUMS  

 • Bankā - Atlikums noteiktā perioda beigās bankā. Šī summa tiek veidota, pamatojoties uz izdevumiem un ieņēmumiem ar maksājuma veidu Banka un atlikumiem, kas norādīti perioda sākumā. 
 • Kasē - Atlikums noteiktā perioda beigās skaidrā naudā. Šī summa tiek veidota, pamatojoties uz izdevumiem un ieņēmumiem ar maksājuma veidu Kase un atlikumiem, kas norādīti perioda sākumā. 
 • Norēķinu sistēma (Revolut/Paypal) - Atlikums noteiktā perioda beigās Revolut/Paypal kontos. Šī summa tiek veidota, pamatojoties uz izdevumiem un ieņēmumiem ar maksājuma veidu Kase un atlikumiem, kas norādīti perioda sākumā. 
 • Citi maksāšanas līdzekļi - Šī summa tiek veidota, pamatojoties uz izdevumiem un ieņēmumiem ar maksājuma veidu Citi un atlikumiem, kas norādīti perioda sākumā. 

 

3.1.4. Iespējas un riski 

Salīdzinājums tiek veikts ar mākslīgā intelekta algoritmu, kas izvērtē potenciālo izmaksu summu, atlasot tādā pašā vai līdzīgā nozarē strādājošos pašnodarbinātos, kuri aktīvi izmanto izdevumu norakstīšanu. Salīdzinājums nav nodokļu konsultācija, katrs gadījums ir unikāls. Summas neietver PVN, algoritms analizē arī maksājumus, ja tie ir reģistrēti, bet nav veikti. 

Šī analīze ir tikai kā salīdzinājums, kas ietver informatīvu raksturu. Tā balstīta uz izmaksu salīdzinājumu attiecībā uz pašnodarbinātā ienākumiem ar citiem, līdzīgiem pašnodarbinātajiem. Jebkurā gadījumā iesakām pārbaudīt visu izdevumu pamatotību un apliecinošu dokumentu esamību. 

Piedāvātās norakstīšanas summas nosaka atkarībā no pašnodarbinātā ienākumiem izvēlētajā periodā, tāpēc norakstāmo izdevumu apmērs var mainīties augot ienākumiem. Padoma kartītes netiek rādītas, ja atlasītajā periodā nav ienākumu. 

Ja karte ar padomu nav aktuāla, to var paslēpt. Lapas apakšā atradīsiet saiti “Parādīt kartiņas, kas tika paslēptas”, kas atgriezīs visas slēptās kartiņas atpakaļ sarakstā. 

Viena kartiņa ar padomu kā piemērs ir pieejama visos tarifu plānos. Visu kartiņu saraksts tiek piedāvāts tikai PRO un PREMIUM tarifu plānos. 

Tarifa PATS lietotājiem pašiem ir iespēja iegādāties 1 mēneša padomus.  

Funkcija - iegādāties analītiku 1 mēnesim  

Tiem lietotājiem, kuriem aktīvs PATS tarifs, ir pievienota iespēja "nopirks analītiku uz mēnesi".  

Pēc apmaksas šī funkcija ir pieejama 30 dienas no pirkuma datuma. Pakalpojuma maksa ir 20 EUR/ mēnesī. 

Graphical user interface, text, application

Description automatically generated