Vēsturiski esmu iesācis vest uzskati divkāršā ieraksta režīmā, vai ir iespējams pāriet uz vienkāršo ierakstu?

Likums nosaka, ka "Nodokļu maksātājs, kas uzsācis kārtot grāmatvedību divkāršā ieraksta sistēmā, to dara vismaz piecus taksācijas gadus pēc kārtas". Ja šis periods jau ir pagājis, to ir iespējams mainīt.