Vai man izīrējot nekustamo īpašumu tiks piemērota nekustamā īpašuma apsaimniekotājiem noteiktā obligātā iemaksu likme 26,59 %?

Likme 26,59% būtu piemērojama, ja nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pakalpojumi tiktu sniegti saimnieciskās darbības ietvaros, nevis izvēloties nereģistrēt saimniecisko darbību (proti, reģistrējot nomas līgumu VID) un piemērojot likmi 10% apmērā.