Vairāki nodokļu režīmi saimnieciskās darbības veicējam

(decembris 19, 2023)

Jautājums: Persona sniedz friziera pakalpojumus, tāpēc reģistrē saimniecisko darbību, kļūstot par saimnieciskās darbības veicēju. Grāmatvedība tiek kārtota vienkāršā ieraksta sistēmā. Šai personai pieder dzīvoklis, kuru tā vēlas izīrēt citai fiziskai personai. Vai attiecībā uz dzīvokļa izīrēšanu drīkst reģistrēt paziņoto saimniecisko darbību, lai tiktu piemērots iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN) 10% tieši dzīvokļa īrei? Tur izdevumi būs nebūtiski lieli un tā nav pamatnodarbošanās. Friziera pakalpojumi šajā dzīvoklī netiek sniegti.

Fiziskā persona, kas veic saimniecisko darbību, var izvēlēties vairākus iespējamos nodokļu maksāšanas režīmus. Viens no veidiem ir reģistrēties Valsts ieņēmumu dienestā (VID) kā saimnieciskās darbības veicējam.

No jautājuma ir saprotams, ka persona ir izvēlējusies vispārējo nodokļu maksāšanas režīmu, kas nozīmē, ka persona maksā IIN vispārējā kārtībā. Vispārējā kārtībā maksājot IIN, saskaņā ar likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” (IIN likums) 11.panta 1.daļu ienākums no saimnieciskās darbības tiek aprēķināts kā noteikto ieņēmumu un ar to gūšanu saistīto izdevumu starpība.

Normatīvie akti neaizliedz fiziskai personai vienlaicīgi izvēlēties vairākus nodokļu maksāšanas režīmus. Tas nozīmē, ka persona vienlaicīgi var gūt ienākumus, atrodoties dažādos IIN režīmos. Uz to norāda IIN likuma 11.panta 12.daļa, kur tiek teikts, ka situācijā, ja nodokļu maksātājam nerodas saimnieciskās darbības izdevumi vai tie ir nebūtiski, maksātājs, gūstot ienākumu no nekustamā īpašuma izīrēšanas, var nereģistrēties VID kā saimnieciskās darbības veicējs.

Šādā gadījumā personai ir jāpaziņo par ienākumu gūšanu un jāiesniedz VID īres vai nomas līgums. Atskaitīt no apliekamā ienākuma var tikai nekustamā īpašuma nodokli.

Uzreiz jānorāda, ka dažādi nodokļu režīmi var tikt izvēlēti darbības veidiem, kuri nesakrīt. Piemēram, persona, kas veic saimniecisko darbību nekustamo īpašumu apsaimniekošanā un gūst no tā ienākumus, nevarēs atsevišķi uz kāda nekustamā īpašuma izīrēšanu attiecināt IIN likuma 11.panta 12.daļā norādīto režīmu – maksāt IIN 10%, nereģistrējot saimniecisko darbību –, jo šajā darbības veidā personai jau ir reģistrēta saimnieciskā darbība un IIN tiek maksāts vispārējā kārtībā.

Izmēģini bez maksas