Kā pašnodarbinātais vēlos apmeklēt maksas nozares konferenci. Vai to varu norakstīt kā izdevumu izglītībai un kvalifikācijas paaugstināšanai? Vai to var norakstīt 100%? Kā ir ar citām komandējuma izmaksām - nakšņošanu, lidmašīnas biļetēm? Vai šos izdevumus var norakstīt pilnībā?

Izdevumus par kursiem vai citiem izglītošanās veidiem, kas saistīti ar kvalifikācijas paaugstināšu var norakstīt 100% apmērā.

Uz saimnieciskās darbības izdevumiem var droši attiecināt izdevumus par transporta biļetēm, viesnīcu un citiem izdevumiem, kas radušies brauciena vai komandējuma laikā un kas ir tieši saistīti ar saimniecisko darbību. 

Taču jāņem vērā, ka pašnodarbinātais, dodoties darba braucienā vai komandējumā, nevar izmaksāt sev dienas naudu.