Pamatlīdzekļu uzskaite un pamatlīdzekļu nolietojuma aprēķins

(novembris 13, 2023)

Veicot saimniecisko darbību, agrāk vai vēlāk gandrīz ikviens pašnodarbinātais saskaras ar jautājumu par pamatlīdzekļiem un to nolietojuma aprēķinu. Lūk, svarīgākā informācija, kas palīdzēs saprast, kā pamatlīdzekļu izmantošanu atspoguļot saimnieciskās darbības žurnālā!

Kas ir un kas nav pamatlīdzekļi?

Pamatlīdzekļi – visi materiāli, kurus saimnieciskajā darbībā izmanto preču ražošanai, pakalpojumu sniegšanai, kā arī administratīvajām vajadzībām. Šie materiāli par pamatlīdzekļiem uzskatāmi tad, ja tie nav iegādāti tālākai pārdošanai un tos paredzēts izmantot ilgāk par gadu. Visbiežāk pamatlīdzekļi ir tehnoloģiskās iekārtas, datortehnika, mēbeles, biroja iekārta, transportlīdzekļi, zeme, ēkas un tamlīdzīgi.

Jāņem vērā - materiālu par pamatlīdzekli var atzīt tikai tad, ja tā vērtība ir virs 1000 EUR. Ko tas nozīmē praksē? Piemēram, ja pašnodarbinātais iegādājies datoru, kura vērtība ir 850 EUR, šo summu saimnieciskās darbības izdevumos noraksta uzreiz, piemērojot atbilstošu proporciju. Par šādiem izdevumu veidiem jau iepriekš esam stāstījuši mūsu blogā. . Savukārt, ja inventārs uzskatāms par pamatlīdzekli, pašnodarbinātais to nevar uzreiz norakstīt saimnieciskās darbības izdevumos – to dara pakāpeniski, rēķinot nolietojumu.

Pamatlīdzekļa vērtības noteikšana

Pirms pamatlīdzekļa nolietojuma aprēķināšanas nepieciešams noteikt, no kādas vērtības nolietojums jāaprēķina. Piemēram, ja nupat esi nopircis datoru 1300 EUR vērtībā, tad tā ir vērtība, no kuras aprēķināsi nolietojumu. Savukārt, ja saimnieciskās darbības vajadzībām esi nolēmis izmantot savu automašīnu, ko iegādājies, piemēram, pirms 2 gadiem, tad saimnieciskās darbības uzskaitē jānorāda šī brīža atlikusī vērtība pēc nolietojuma atskaitīšanas un jārēķina nolietojums no tās.  

Svarīgs ir arī pašnodarbinātā PVN maksātāja statuss. Ja tāds ir, tad pamatlīdzekļa vērtība būs bez PVN, savukārt, ja nav, tad pamatlīdzekļa vērtība ir kopā ar PVN.

Pamatlīdzekļa vērtībā ietilpst ne tikai iegādes vērtība, bet arī uzstādīšanas vērtība jeb tas, cik vērta bija pamatlīdzekļa sagatavošana darbam. Piemēram, ja speciāli saimnieciskās darbības vajadzībām būvēta ēka, tad ēkas vērtību veidos gan projektēšanas izmaksas, gan celtniecības izmaksas.

Pamatlīdzekļa nolietojums

Pamatlīdzekļa nolietojums ir viens no saimnieciskās darbības izdevumu veidiem. Nolietojumu katram pamatlīdzeklim rēķina atsevišķi, piemērojot vienu no metodēm:  nolietojums procentos vai lietderīgās lietošanas laiks gados. Visiem pamatlīdzekļiem jāizmanto vienāda aprēķina metode, kuru var mainīt reizi 10 gados. Piemēram, likumā noteikts, ka datora nolietojuma aprēķināšanā tie būs 3 gadi vai arī 35% no atlikušās vērtības. Ja datortehnika iegādāta par 2000 EUR, tad pirmajā gadā nolietojums būs 700 eiro jeb 35%, nākamajā – 35% no atlikušās vērtības jeb 1300 EUR.

Taču ar to viss nebeidzas – pamatlīdzekļu nolietojumu vari iekļaut arī saimnieciskās darbības izdevumos! To dara, piemērojot proporciju. Piemēram, ēkām proporciju aprēķina atbilstoši saimnieciskajā darbībā izmantotajai platībai. Automašīnai nolietojumu izdevumos ietver proporcionāli saimnieciskās darbības vajadzībām nobraukto kilometru skaitam, bet ne vairāk par 70%. Ja proporciju nevar objektīvi noteikt un tā netiek dokumentēti pamatota, tad iekļaut var 50% no aprēķinātā nolietojuma.

Nolietojumu rēķina, kamēr atlikusī vērtība pēc nolietojuma aprēķināšanas taksācijas perioda beigām nepārsniedz 75 eiro. Pēc tam visu atlikušo vērtību noraksta izdevumos.

Atceries – pamatlīdzekļa nolietojuma aprēķināšanai nepieciešami inventāra iegādi apliecinoši dokumenti!

KĀ AR PAMATLĪDZEKĻA REMONTU?

Ja pamatlīdzeklim ir nepieciešams kārtējais remonts, lai uzturētu to darba kārtībā, tad pretēji nolietojuma aprēķinam un norakstīšanai, šos izdevumus noraksta uzreiz pēc apmaksas, piemērojot proporciju līdzīgi kā citiem izdevumiem. Šādi kārtējā remonta izdevumi var būt, piemēram, ēkas un telpu kosmētiskais remonts, jaunas riepas automašīnai vai tamlīdzīgi. Turpretī, ja pamatlīdzeklim nepieciešams kapitālais remonts, tad šos izdevumus uzreiz nevar norakstīt. Piemēram, ja ēkai maini jumtu vai veic cita veida kapitālo remontu, tās uzskatāmas par kapitālajām izmaksām, kuras palielina objekta vērtību. Attiecīgi jāturpina pamatlīdzekļa nolietojumu aprēķins no jaunās vērtības summas.

Lai vienkāršāk aprēķinātu savu pamatlīdzekļu nolietojumu, izmanto Pats.lv! Sadaļā “Pamatlīdzekļi”, balstoties uz ievadītajiem datiem, sistēma automātiski aprēķina mēneša vai gada nolietojumu, kā arī izveido pamatlīdzekļa kartīti. 

Izmēģini bez maksas