Izmantojot saimnieciskai darbībai ēku, kura nav reģistrēta kā pamatlīdzeklis, kas jānorāda izdevumos?

Gadījumā, ja ēka nav reģistrēta kā pamatlīdzeklis, taču tā tiek izmantot saimnieciskai darbībai, tad uz izdevumiem var attiecināt tikai tāda veida maksājumus kā, piemēram, nomu, apsaimniekošanu, komunālos pakalpojumus, elektrību u.c.  

Ar dažiem izdevumu ierobežojumiem, Jūs varat iepazīties šeit mūsu blogā: https://www.pats.lv/ka-pasnodarbinatajam-norakstit-elektribas-telefona-un-degvielas-izdevumus/