Vai PATS.LV abonementa apmaksu drīkst norakstīt izdevumos?

Jā, veicot abonementa apmaksu, sistēma automātiski iegrāmato šo darījumu izdevumos.