Vai kā pašnodarbināta persona varu atlikušo naudu, kas stāv kontā, kaut kādā veidā ieguldīt - piemēram, obligācijās vai akcijās? Vai šādi ieguldījumi varētu skaitīties zem "Nemateriāla ieguldījuma iegādes" sadaļas?

Ja nodarbošanās ar vērtspapīru tirdzniecību nebūs uzskatāmā par Jūsu nodarbošanos saimnieciskās darbības ietvaros, tad tie nebūs izdevumi saimnieciskās darbības ietvaros un šie darījumi būs jāuzskaita atsevišķi un ienākums no vērtspapīriem būs jāapliek ar fiksēto kapitāla pieauguma likmi 20% apmērā.