Kā lai atrod un reģistrē auto OCTA kā attaisnoto izdevumu pašnodarbinātajam?

OCTA polisi labāk reģistrēt zem darījuma apraksta - transportlīdzekļa uzturēšanas izmaksas, piemērojot attiecīgo proporciju. Ja saimnieciskās darbības ietvaros bieži jābrauc pie klientiem vai piegādātājiem, tad izdevumos var iekļaut daļu no automašīnas izmaksām. Šos izdevumus aprēķina proporcionāli saimnieciskās darbības vajadzībām nobraukto kilometru skaitam, pamatojoties uz detalizēti izstrādātajiem maršrutiem, bet ne vairāk par 70%. 

Taču, ja maršruta lapas un citi attaisnojuma dokumenti nav atbilstoši noformēti, uz saimnieciskās darbības izdevumiem var attiecināt ne vairāk par 50% no faktiskajām auto izmaksām.