Svarīgākais par mikrouzņēmumu nodokļa režīmu (MUN)

(jūnijs 8, 2023)

Pašnodarbinātie saimniecisko darbību var veikt četros dažādos nodokļu režīmos:

 • vispārējā nodokļu maksāšanas kārtība;
 • mikrouzņēmumu nodoklis;
 • samazinātā patentmaksa pensionāriem un cilvēkiem ar 1. vai 2. grupas invaliditāti;
 • Paziņošana par saimnieciskās darbības veikšanu, nereģistrējoties saimnieciskās darbības veicēja statusā (īpašuma izīrēšana).

Šoreiz vairāk pastāstīsim par mikrouzņēmumu nodokļa (MUN) režīmu.

Kādos gadījumos pašnodarbinātais var izvēlēties MUN?

Par MUN maksātāju var kļūt saimnieciskās darbības veicēji, individuālie komersanti, individuālie uzņēmumi, zemnieku un zvejnieku saimniecības. Nosacījumi: paredzamais apgrozījums gadā nepārsniedz 40 000 eiro un nav plānots kļūt par PVN maksātāju (līdz PVN reģistrācijas sliekšņa sasniegšanai).

Saimnieciskās darbības veicēji šo statusu var reģistrēt Valsts ieņēmumu dienestā (VID) – to jāpaveic līdz ar saimnieciskās darbības uzsākšanu. Ja darbība jau iepriekš reģistrēta un, piemēram, šogad esi nolēmis kļūst par MUN maksātāju, tas jāpaveic līdz šī gada 15. decembrim. Pēc tam atkāroti nav jāreģistrē MUN statuss.

Kādi nodokļi jāmaksā?

MUN priekšrocība ir vienkāršība nodokļu aprēķinos un maksāšanas kārtībā – viena nodokļu likme vienlaikus ir gan sociālās iemaksas, gan IIN.

MUN režīmā nodokļus maksā no apgrozījuma jeb ieņēmumiem. Ja apgrozījums ir līdz 25 000 eiro gadā, tad nodokļu likme ir 25%, bet apgrozījuma daļai, kas pārsniedz 25 000 eiro gadā – 40% (no 01.01.2024 vienota likme 25%). Ja par MUN maksātāju reģistrējies vēlāk, tad apgrozījums, kuram piemēro 25% likmi, tiek proporcionāli samazināts.

 • ar 2. ceturksni likme apgrozījumam līdz 18 750 eiro ir 25%, bet apgrozījuma daļai, kas pārsniedz 18 750 eiro – 40%;
 • ar 3. ceturksni likme apgrozījumam līdz 12 500 eiro ir 25%, bet apgrozījuma daļai, kas pārsniedz 12 500 eiro - 40%;
 • ar 4. ceturksni likme apgrozījumam līdz 6250 eiro ir 25%, bet apgrozījuma daļai, kas pārsniedz 6250 eiro – 40 %.

MUN deklarācija jāiesniedz ik ceturksni līdz 15. janvārim, 15. aprīlim, 15. jūlijam un 15. oktobrim. MUN nodokļa iemaksas vienotajā nodokļu kontā jāveic līdz tā paša mēneša 23. datumam. No samaksātā nodokļa 80% tiek novirzīti tavai sociālajai apdrošināšanai, bet 20% - IIN. Ņem vērā – sociālās iemaksas šajā režīmā ir ievērojami mazākas nekā tad, ja tās veic vispārējā nodokļu maksāšanas kārtībā vai kā darba ņēmējam. Tas būtiski ietekmē tavas pensijas un pabalstu apmēru!

Pievērs uzmanību! MUN maksātājiem nodokļu maksāšanas kārtība iespējama vēl vienkāršāk! Tikai MUN maksātājiem ir īpaša iespēja izmantot vienkāršotu risinājumu – saimnieciskās darbības ieņēmumu (SDI) kontu, ar kura palīdzību var automatizēt nodokļu nomaksu. Tavs uzdevums ir visus ieņēmumus no saimnieciskās darbības ieskaitīt šajā kontā – par nodokļu aprēķinu un norēķiniem parūpēsies banka sadarbībā ar VID. Vairāk par to uzzini VID mājaslapā.

Minimālās sociālās iemaksas

Arī uz MUN maksātājiem attiecas minimālās sociālās iemaksas. MUN maksātājiem, kas ir darba devēji, šīs iemaksas jāveic gan par sevi (ja nestrādā nekur citur), gan par saviem darbiniekiem. Šo iemaksu apmēru aprēķina Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra triju mēnešu laikā pēc ceturkšņa beigām un līdz trešā mēneša 20. datumam par to paziņo VID. MUN maksātājam šīs iemaksas jāveic:

 • par saviem darbiniekiem līdz 23. datumam;
 • par sevi līdz trešā mēneša 23. datumam no paziņojuma saņemšanas dienas, veicot iemaksas par iepriekšējo kalendāra gadu.

Ja MUN maksātājs, kurš vienlaikus nav darba ņēmējs, prognozē, ka ienākumi ceturksnī nesasniegs 1860 eiro jeb 620 eiro mēnesī, jāiesniedz VID apliecinājums par nākamajā ceturksnī plānotajiem ienākumiem. Šajā gadījumā minimālās obligātās iemaksas netiks aprēķinātas. Iesnieguma termiņi: 17. janvāris, 17. aprīlis, 17. jūlijs, 17. oktobris.

Ieskaties – iespējams, esi kādā no iedzīvotāju grupām, kurām šīs iemaksas nav jāveic.

Kādi ierobežojumi pastāv?

Lai arī MUN režīmam pastāv virkne priekšrocību, tomēr ir arī ierobežojumi, kā dēļ ne visi var kļūt par MUN maksātājiem:

 • MUN režīmu nevar izmantot PVN maksātāji. Ja MUN maksātājs kļūst vai tam ir jākļūst par reģistrētu PVN maksātāju, tad nākas zaudēt MUN maksātāja statusu līdz ar nākamo gadu.
 • MUN maksātājs vienlaikus nevar būt saimnieciskās darbības veicējs, kurš maksā IIN vispārējā kārtībā vai samazinātās patentmaksas maksātājs.
 • MUN maksātājiem nav iespēju norakstīt saimnieciskās darbības izdevumus, kā to var pašnodarbinātie vispārējā nodokļu maksāšanas režīmā, tāpēc režīms piemērotāks būs tiem, kam nav vai ir ļoti maz ar saimniecisko darbību saistītu izdevumu.
 • Piemērojot mikrouzņēmumu nodokļa režīmu, tiek zaudēta iespēja izmantot IIN atlaides un atvieglojumus gan ienākumam, kuram tiek piemērots mikrouzņēmumu nodokļa režīms, gan arī citiem ienākuma avotiem.

Darbinieki

Ja algo darbiniekus kā MUN maksātājs, tad nodokļi par darbiniekiem jāveic vispārējā kārtībā – IIN un sociālās iemaksas pilnā apmērā. Vairāk par nosacījumiem darbinieku algošanai uzzini VID metodiskajā materiālā.

Grāmatvedības kārtošana

MUN maksātāji grāmatvedību kārto vienkāršā ieraksta sistēmā un aizpilda MUN maksātāju saimnieciskās darbības ieņēmumu un izdevumu uzskaites žurnālu. Tajā ieņēmumi un izdevumi grupēti tā, lai dati būtu piemēroti MUN aprēķināšanai un atvieglotu deklarācijas aizpildīšanu.

Šāds žurnāls pieejams arī Pats.lv. Ja vēlies pavisam vienkārši kārtot savu grāmatvedību un veikt nodokļu aprēķinu, izvēlies Pats.lv – nodokļu aprēķins un atskaišu sagatavošana notiek automātiski. Pirmās 7 dienas bez maksas un tikai 5 eiro mēnesī par pamatfunkciju izmantošanu – izmēģini!

Izmēģini bez maksas