Saimnieciskās darbības ietvaros iegādājos programmatūras licenci no uzņēmuma, kas ir reģistrēts ārpus ES (rēķina rekvizītos norādīts - Īrija), vai šajā gadījumā darījuma vietā būtu jānorāda "CITS"? Un vai man kā PVN maksātājam ir iespēja atgūt samaksāto PVN vērtību?

Gadījumā, ja licence tika iegādāta no trešās valsts PVN maksātāja, tad par darījuma vietu ir jāizvēlas "Cits". Ja licence tika iegādāta no ES dalībvalsts (Īrijas Republikā) - tad "ES". Papildus informējam, ka par saņemtiem pakalpojumiem no citu valstu vai ES valstu nodokļu maksātājiem nodoklis tiek aprēķināts Latvijā balstoties uz PVN reverso aprēķināšanas kārtību, proti, PVN tiek aprēķināts un tad atskaitīts kā PVN priekšnodoklis. Citā valstī samaksāto nodokli caur Latvijas PVN deklarāciju atgūt nav iespējams.