Vai sistēma automātiski aprēķina to, ka PVN par automašīnas iegādi ir 50% un kur es par to varu pārliecināties?

Ievadot darījumu, un tādējādi 50% no summas attiecinot uz saimnieciskās darbības nesaistītām izmaksām, tad uz PVN deklarāciju arī tiks attiecināti 50%, par summām Jūs varat pārliecināties “Žurnālā”, Kolonna - PVN priekšnodoklis.