Vai ir iespējams norakstīt izdevumos preces, kas ir iegādātas ārpus Latvijas? Piemēram, esmu aizceļojis uz citu Eiropas valsti un nopircis elektro preci vai man ir tādas pašas tiesības to norakstīt izdevumos?

Jā, bet visus izdevumus Jums ir jāpamato ar darījuma apliecinošiem dokumentiem un jāspēj pierādīt, ka tie ir saistīti ar saimniecisko darbību, pie tam, ja darījuma summa ir virs 30 EUR, tad uz šiem dokumentiem ir jābūt arī Jūsu rekvizītiem (vārds, uzvārds, reģistrācijas numurs). Bez tam, gadījumā, ja iegādāto preču vērtība citu Eiropas Savienības valstu ietvaros pārsniegs 10 000 EUR kalendāra gada ietvaros, tad Jums radīsies pienākums reģistrēties par PVN maksātāju.