Savā saimnieciskajā darbībā izmantoju auto, kas tika iegādāts pirms kļuvu par pašnodarbināto. Vai varu vienkārši norakstīt izmaksas (degviela, remonti, utt.) par šo auto? Vai tomēr nepieciešams to reģistrēt kā pamatlīdzekli?

Izdevumus par remontu vai degvielu var attiecināt arī tad, ja automašīna nav atzīta kā pamatlīdzeklis saimnieciskās darbības ietvaros, taču jāatceras,  ka šiem izdevumiem tik un tā ir piemērojama proporcija, proti, 70 % apmērā, ja tiek kārtotas maršruta lapas, un līdz 50%, ja maršruta lapas netiek kārtotas.