Savā internetveikalā tirgoju citu rokdarbnieku preci, kādā formātā viņiem man jāizraksta rēķins, lai es ar viņiem varētu norēķināties par pārdoto preci?

Šīm personām arī jābūt reģistrētām kā saimnieciskās darbības veicējiem, un tad, šīm personām Jums ir jāizraksta rēķins par pārdotām precēm, kur ir norādīti visi Jūs rekvizīti, proti, vārds, uzvārds un reģistrācijas numurs.