Kā var reģistrēt pārnesto naudas summu jeb atlikumu no iepriekšējā gada gan kasē, gan kontā?

Iepriekšējā gada bankas/kases atlikumus ir iespējams norādīt profila sadaļā “Atlikumi" ierakstot atlikumu, datumu un summas.