Kāpēc reģistrējoties PATS.LV sistēma neatrod manu personas kodu?

Lūdzu pārliecinieties, ka esat reģistrējis savu saimniecisko darbību VID, jo PATS.LV sistēma salīdzina ar datiem, kas ir Valsts ieņēmumu dienestā: 

https://www6.vid.gov.lv/