Kā kļūt un būt par pašnodarbināto?

(marts 31, 2022)

Ja apsver iespēju reģistrēties kā pašnodarbinātais, lai īstenotu savu uzņēmējdarbību, visticamāk tavu prātu nodarbina virkne jautājumu par reģistrācijas kārtību, nodokļiem un patstāvīgu grāmatvedības kārtošanu. Jebkuram uzņēmējam, arī nelielam, ir svarīgi jau no paša sākuma sakārtot šos jautājumus, lai vairāk laika varētu veltīt biznesa attīstībai, produktu izstrādei un klientu attiecību veidošanai.

Esam apkopojuši atbildes uz dažiem no pašnodarbināto biežāk uzdotajiem jautājumiem - ticam, tas palīdzēs drošāk spert pirmos soļus saimnieciskās darbības uzsākšanā!

Saimnieciskās darbības veicējs vai individuālais komersants?

Ja esi izvēlējies kļūt par pašnodarbināto, savu darbību vari reģistrēt kādā no divām darbības formām – saimnieciskās darbības veicējs vai individuālais komersants (IK). Galvenā atšķirība ir reģistrācijas procesā. IK reģistrācija notiek Uzņēmumu reģistrā, aizpildot veidlapu, reģistrējot uzņēmuma nosaukumu un veicot iemaksu par reģistrāciju. Savukārt saimnieciskās darbības veicējs reģistrējas Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Elektroniskās deklarēšanas sistēmā ar personas kodu.

Kāds ir mans pamatdarbības kods?

Ja izvēlies reģistrēties kā saimnieciskās darbības veicējs, tad viena no prasībām ir norādīt pamatdarbības veidu jeb kodu atbilstoši NACE 2 klasifikatoram. Ja ar klasifikatora palīdzību paša spēkiem pamatdarbības veidu nevari precīzi noteikt, iesakām sazināties ar Centrālās statistikas pārvaldi. Tas būs ātrākais un drošākais veids, kā piemeklēt atbilstošo kodu.

Kādu nodokļu maksāšanas režīmu izvēlēties?

Pašnodarbinātajiem šobrīd ir divas izvēles – nodokļu maksāšana vispārējā kārtībā vai mikrouzņēmumu nodokļa (MUN) režīms. Galvenā atšķirība ir nodokļu likmēs un aprēķināšanas kārtībā. Vispārējā kārtībā jārēķinās ar sociālo iemaksu aprēķinu ik ceturksni un iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķinu reizi gadā. Priekšrocība šajā režīmā ir iespēja norakstīt izdevumus. Piemēram, ja telefons tiek izmantots gan personīgajām, gan saimnieciskās darbības vajadzībām, tad daļu no rēķina summas iespējams atskaitīt no ieņēmumiem, tādējādi samazinot ar nodokli apliekamo ienākumu.

MUN priekšrocība ir vienkāršība nodokļu aprēķinos – viena nodokļu likme vienlaikus ir gan sociālās iemaksas, gan IIN. Izdevumu norakstīšana šajā režīmā nav iespējama, tāpēc režīms būs izdevīgs pašnodarbinātajiem, kuriem nav vai ir ļoti maz izdevumu. Jāņem vērā, ka MUN režīmam ir vairāki ierobežojumi – to nevar izmantot PVN maksātāji, kā arī pašnodarbinātie šajā režīmā zaudē iespēju izmantot IIN atvieglojumus gan ienākumam, kuram piemērots MUN režīms, gan arī citiem ienākuma avotiem.

Ja māc šaubas par atbilstoša nodokļu maksāšanas režīma izvēli, iesakām izpildīt pats.lv testu un iepazīties ar katra režīma nodokļu likmēm un maksāšanas kārtību. Rūpīgi veic prognozes! Tādi faktori kā, piemēram, ieņēmumu vai izdevumu apjoms var būtiski ietekmēt testa rezultātu.

Cik lieli nodokļi jāmaksā?

MUN režīmā nodokļus maksā no apgrozījuma jeb ieņēmumiem. Ja apgrozījums ir līdz 25 000 eiro gadā, tad likme ir 25%, bet apgrozījuma daļai, kas pārsniedz 25 000 eiro gadā – 40% (no 01.01.2024 vienotā likme 25%). Nodokļu iemaksas jāveic četras reizes gadā par katra ceturkšņa apgrozījumu. Ja MUN maksātājs reģistrēts vēlāk, tad apgrozījums, kuram piemēro 25% likmi, tiek proporcionāli samazināts.

Mazliet lielāks darbs pie nodokļu aprēķiniem jāveic vispārējā kārtībā. Mēnesī gūtais ienākumu apmērs nosaka to, vai iemaksu aprēķinā jāizmanto lielā likme – 31,07%*, kas ietver dažādas apdrošināšanas, vai tikai pensiju apdrošināšanas likme – 10%. Ja ienākumi mēnesī ir vismaz 500 eiro (no 01.01.2024 - 700 eiro) vai lielāki, tad iemaksas jāveic 31,07% apmērā no vismaz 500 eiro (no 01.01.2024 - 700 eiro) vai citas, paša izvēlētas, lielākas summas. Papildu tam jāveic iemaksas 10% apmērā pensiju apdrošināšanai. To aprēķina kā starpību starp faktiskajiem ienākumiem un šiem 500 eiro (no 01.01.2024 - 700 eiro) vai citas lielākas summas, no kuras tika veiktas iemaksas ar likmi 31,07%. Savukārt, ja ienākumi nesasniedz 500 eiro (no 01.01.2024 - 700 eiro) apmēru, tad jāveic tikai 10% pensiju apdrošināšana no faktiskajiem ienākumiem.

Par aprēķiniem atskaites jāiesniedz ik ceturksni – līdz 17. janvārim, 17. aprīlim, 17. jūlijam un 17. oktobrim vispārējā kārtībā, un līdz šo mēnešu 15. datumam MUN režīmā. Savukārt līdz tā paša mēneša 23. datumam jāveic aprēķinātā nodokļa iemaksas vienotajā nodokļu kontā.

IIN aprēķins vispārējā kārtībā notiek, piemērojot gada ienākumam atbilstošu likmi. Aprēķins notiek, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju no 1. marta līdz 1. jūnijam. Nodokļa iemaksa jāveic līdz 23. jūnijam.

Kas ir minimālās sociālās iemaksas?

Uz pašnodarbinātajiem abos režīmos attiecas arī minimālās sociālās iemaksas no 1500 eiro ceturksnī (no 01.01.2024 - 2100 eiro). Ja šāds ienākumu apmērs tiek sasniegts, tad papildu aprēķini nav jāveic – iemaksas jau tiek veiktas no minimālā objekta. Ja paralēli esi darba attiecībās, tad darba devējam ir pienākums veikt papildu iemaksu gadījumā, ja minimālās iemaksas netiek veiktas no minimālā objekta. Minimālās iemaksas nav jāveic arī tad, ja atbilsti kādai no izņēmumu grupām.

Ja prognozējams, ka ienākumu apmērs nesasniedz šo summu, tad pašnodarbinātajam līdz tam pašam datumam, kad jāiesniedz atskaites, ir jāiesniedz VID EDS veidlapa “Pašnodarbinātā apliecinājums par plānotajiem ienākumiem”. Šajā gadījumā obligātās iemaksas netiks aprēķinātas, un no faktiskā ienākuma jāveic iemaksa tikai pensiju apdrošināšanai (10%).

Kā kārtot grāmatvedības žurnālu?

Pats svarīgākais - saglabāt visus ar saimniecisko darbību saistīto ieņēmumu un izdevumu dokumentus. Tie var būt čeki, kvītis, rēķini – dokumenti, kas apliecina, ka saņemti ieņēmumi vai veikti izdevumi, un žurnālā uzrādītās summas ir patiesas un saistītas ar saimniecisko darbību. Svarīgi ieņēmumus uzskaitīt tad, kad tie ir saņemti, bet izdevumus – tad, kad tie tiek veikti un par tiem faktiski samaksāts. Uzskaitot izdevumus, vērā jāņem arī likumā noteiktās proporcijas par norakstāmo izdevumu apmēriem. Dažādus ieteikumus ieņēmumu un izdevumu uzskaitei esam apkopojuši pats.lv video un bloga sadaļā.

Grāmatvedības žurnālu var kārtot, par piemēru ņemot internetā piedāvātos paraugus un manuāli pildot žurnāla ailes. Drošāks un ērtāks risinājums – uzticēt žurnāla kārtošanu un nodokļu aprēķinu tehnoloģijām. Pats.lv grāmatvedības sistēma, balstoties uz lietotāja ievadīto informāciju par ieņēmumiem un izdevumiem, žurnāla ailes aizpildīs automātiski. Patstāvīga grāmatvedības kārtošana un nodokļu aprēķins paša spēkiem var šķist sarežģīts un laikietilpīgs, it īpaši, ja tiek darīts pirmo reizi. Pats.lv to padara vienkāršāku, jo nodokļu aprēķins, žurnāla aizpildīšana un atskaišu sagatavošana notiek automātiski.

Lai lietotu pats.lv, nav nepieciešamas priekšzināšanas grāmatvedībā – izmēģini, pirmās 7 dienas bez maksas!

*Pašnodarbinātais, kurš sasniedzis vecumu, kas dod tiesības saņemt pensiju – 29,36%; Pašnodarbinātais – nekustamā īpašuma apsaimniekotājs – 26,59%

Izmēģini bez maksas