Vai apmaksājot autostāvvietu skaidrā naudā ir jāuzrāda maksājuma veids “Kase”?

Apmaksājot autostāvvietu skaidrā naudā Jums tik tiešām ir jāuzrāda maksājuma veids “Kase”. Lai Jums nebūtu mīnuss zīme, tad Jums ir jāuzrāda papildu darījums, balsoties uz kuru šī skaidrā nauda Jums ir izveidojusies, piemēram, tas ir skaidras naudas izņemšanas darījums no Bankas konta vai arī Personīgo naudas līdzekļu piešķiršana – ieguldīšana.