Vēlos iegādāties datoru par 850 EUR (izdevums - Preču/Materiālu saņemšana - Mazvērtīgs inventārs līdz 1000 EUR), bet tik lieli ieņēmumi man ceturksnī nebūs, kas nosegtu visa datora cenu. Vai iespējams pārcelt to summu uz citiem ceturkšņiem, lai ar laiku varētu nosegt visa datora Izdevumu?

Nē, jo Jums ir jāatzīst ieņēmumi un izdevumi tad, kad tiek faktiski rodas.