Ko norādīt darījuma aprakstā, kad no PayPal konta nauda tiek iemaksāta saimnieciskās darbības kontā bankā Latvijā? (PayPal kontā tas uzrādās kā transfer to bank account, bet Latvijā bankas darījumu kontā kā ieņēmums no PayPal)

Gadījumā, ja Jūs atsevišķi neveiciet darījuma uzskaiti saviem Paypal konta darījumiem, un, tādējādi, ieņēmumus atzīstat tikai tad, kad tos faktiski pārskaitāt uz savu kontu bankā Latvijā, tad šis darījums būtu jānorāda zem “Pakalpojuma sniegšana/ preču piegāde” ar maksājuma veidu - banka, lai atzītu ieņēmumus, taču papildus pierakstot komentāru, ka tas ir ieņēmumu pārskaitījums no Jūsu Paypal konta, kur tika saņemta sākotnējā samaksa no Klienta. Savukārt, ja tomēr Jūs veicat uzskaiti gan savam kontam bankā Latvijā, gan arī Paypal kontam, un tādējādi, ieņēmumi jau sākotnēji tika atzīti balstoties uz Paypal konta darījumiem, tad naudas pārskatījumu no Paypal konta uz kontu bankā Latvijā mēs ieteiktu norādīt sekojoši:  

1) Izdevumi - Naudas pārskaitījums uz citu kontu ar maksājuma veidu - Norēķinu sistēma  

2) Ieņēmumi - Personīgie naudas ieguldījumi ar maksājuma veidu - Banka.