Ja rēķina apmaksa ir norādīta pa daļām, kā to pareizi norādīt PATS.LV sistēmā?

Gadījumā, ja Jūs neesat PVN maksātājs, tad jums ir jāgrāmato tikai tā rēķina daļa par ko faktiski tika veikta samaksa un par attaisnojuma dokumentu Jums kalpo maksājuma uzdevums.  Proti, ja rēķins ir par 100 EUR, bet Jūs esat samaksājuši tikai, piemēram, 20 EUR, tad jums jāgrāmato un izdevumos jāatzīst tikai faktiski samaksātie 20 EUR. Par nākamo samaksāto rēķina daļu jāvadās pēc tāda paša scenārija.