Vai izdevumos var norādīt Instagram reklāmas izmaksas, lai piesaistītu jaunus klientus? Vai izdevumos var norādīt tikai to, kas veikts no piesaistītās bankas kartes?

Saņemot reklāmas pakalpojumus caur Instagram platformu, šos izdevumus var droši attiecināt uz saimnieciskās darbības izdevumiem, taču šajā gadījumā Jums ir jāizvērtē, vai saņemot šos pakalpojumus Jums neradīsies pienākums reģistrēties par PVN maksātāju.
Par pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksātāju ir jāreģistrējas, ja:

-tiek saņemti pakalpojumi no Eiropas Savienības vai trešās valsts nodokļu maksātāja (ir izņēmumi);
- tiek sniegti pakalpojumi Eiropas Savienības nodokļu maksātājam;
- iepriekšējo 12 mēnešu laikā ar PVN apliekamo darījumu summa ≥ 50 000 euro;
- ES teritorijā iegādāto preču vērtība kalendārajā gadā ≥ 10 000 euro.

Visiem maksājumiem ir jābūt veiktiem caur Jums piesaistītiem norēķinu kontiem.