Plānoju izīrēt dzīvokli Airbnb. Vai ir iespējams reģistrēties kā SIA, lai šo pakalpojumu nodrošinātu? Vai tas nozīmē, ka dzīvoklis pieder SIA vai var palikt uz mana personīgā vārda?

Dzīvoklis var palikt arī Jūsu īpašumā, vienīgais, Jums tad ar SIA būs jānoslēdz vai nu nomas līgums vai patapinājuma līgums. Slēdzot nomas līgumu par atlīdzību Jums pašai vēl papildus būs jāpiereģistrē šo nomas līgumu VID un attiecīgi jānomaksā 10% no ienākuma.