Kā ir ar izdevumu norakstīšanu, ja saimnieciskā darbība tiek veikta dzīves vietā un nevar sadalīt konkrēti darbnīcas platību?

Ja nevar objektīvi noteikt proporciju, tad likums atļauj attiecināt līdz 70% no izmaksām. https://www.pats.lv/5-biezakie-saimnieciskas-darbibas-izdevumi-kas-pasnodarbinatajam-janem-vera-veicot-to-uzskaiti/  

Attiecībā uz nekustāmā īpašuma nodokli, tad uz izdevumiem to var attiecināt tikai tad, ja pašvaldībai tika paziņots ka konkrētā nekustamā īpašumā tiek veikta saimnieciskā darbība un, tādējādi, pašvaldība ir piemērojusi paaugstināto NĪ likmi.