Kam piemērota PATS.LV sistēma, fiziskām vai juridiskām personām?

Sistēma PATS.LV ir piemērota vairākām saimnieciskās darbības reģistrācijas formām: 

- pašnodarbinātām personām kas reģistrējās VID 

- individuāliem komersantiem, kas reģistrējās UR 

- saimnieciskās darbības veicējiem (gan pašnodarbinātiem, gan IK) ar MUN statusu.