Ja es saņemu gan autoratlīdzības ar slēgtiem līgumiem, gan vienkārši pārdodu preci (mūzikas diskus, notis u.c.) kā tirgotājs - es varu būt reģistrēts pašnodarbinātais gan kā autoratlīdzības saņēmējs, gan arī vispārīgā kārtībā?

 Jā, ja papildus autoratlīdzībai Jūs vēl pārdodat preces, tad Jums ir vēl jāreģistrē saimnieciskā darbība vispārīgā kārtībā, un šis ienākums ir jānodala no autoratlīdzības.