31,07% jāmaksā no visiem 2100 EUR ienākumiem vai tikai no pirmajiem 700 EUR, un no pārējās summas 10%?

Sociālās iemaksas tiek aprēķinātas, balstoties uz vispārīgā kārtībā piemērojamo likmi 31.07% apmērā vismaz no minimālā obligāto iemaksu objekta jeb minimālās algas. Papildus no starpības starp ienākumiem un minimālo algu (vai cita izvēlētā VSAOI objekta, no kā veiktas VSAOI pēc likmes 31.07%) ir jāveic VSAOI iemaksa 10% apmērā pensiju apdrošināšanai. Ja ienākums nesasniegs minimālo algu, tad ir maksājami tikai VSAOI 10% apmērā pensiju apdrošināšanai.