Izdevumos ir iespēja norakstīt 100% mobīlo sakaru pakalpojumus, internetu? Man ir gan internets, gan mob. sakaru pieslēgums. Abus izmantoju gan darbam, gan personīgai lietošanai. Ir vēl 3. mob. pieslēgums. Rēķins par visiem pieslēgumiem ir viens. Kā man būtu jārīkojas, lai norakstītu pakalpojumus?

Ja izmantojat sakaru pakalpojumus gan saimnieciskās darbības veikšanai, gan personīgai lietošanai, pie izdevumiem varēsiet attiecināt tikai daļu no rēķina. Šajā gadījumā jāatceras, ka likums atļauj attiecināt ne vairāk kā 70% no apmaksātā rēķina summas, neuzskaitot saimnieciskās darbības vajadzībām veiktās sarunas un minūtes.

 

Informācijai*

Ievadot darījumu pats.lv un darījuma ietvaros ieliekot ķeksi - Eksistē ar saimniecisko darbību nesaistītas izmaksas, Jums jānorāda tā procentuāla attiecība, kas nav attiecināma uz saimnieciskās darbības izdevumiem.

Piemēram, ja rēķina summa ir 100 EUR un Jūs uzskatāt, ka uz saimnieciskās darbības izdevumiem ir attiecināmi tikai 70%, tad zem - Eksistē ar saimniecisko darbību nesaistītās izmaksas, ailē ""procentuālā attiecība"" Jums jānorāda tā procentu daļa, proti, 30% kas nav attiecināma uz saimniecisko darbību, un tādējādi, uz saimnieciskās darbības izdevumiem tiks attiecināti 70 EUR, taču uz nesaistītām izmaksām 30 EUR.