Vai PATS.LV ir iespējams manuāli nomainīt IIN likmi, ja zinu, ka dēļ citiem maniem ieņēmumiem (algas, dividendes, īres ieņēmumi) es no savas pašnodarbinātā peļņas tāpat gada beigās aprēķināšu IIN pēc lielākās progresīvās likmes, jo citi ienākumi pārsniegs otro progresijas slieksni?

Nē, PATS.LV sistēmas ietvaros IIN likmes nav iespējams nomainīt un IIN apmērs tiek aprēķināts ņemot vērā vienīgi ienākumus no  saimnieciskās darbības papildus neņemot vērā jebkādus atvieglojums, kā arī citus ienākumus.