Vai izdevīgāk iegādāties pamatlīdzekli kas dārgāks 1000 EUR, jo tad viņu varētu norakstīt daļēji, pa gadiem, bet ja iegādāšos pamatlīdzekli par 850 EUR, tad šī summa būs jānoraksta uzreiz izdevumos? 

Pašnodarbinātā persona pamatlīdzekli var atzīt tikai sākot no 1000 EUR un izmantojot vienu no nolietojuma aprēķināšanas metodēm var pamatlīdzekļa iegādes vērtību norakstīt pa gadiem vai mēnešiem. 

Savukārt, ja iegādātā pamatlīdzekļa vērtība ir 850 EUR, tad pašnodarbinātai personai šie izdevumi ir jāatzīst uzreiz izdevumos tajā mēnesi, kad izdevumi faktiski radās, bez iespējas sadalīt šos izdevumus pa mēnešiem.