4. Ieņēmumi

Šajā sadaļā tiek atspoguļoti visi izveidoti ieņēmumu darījumi, tiek pievienoti jauni ieņēmumu darījumi un izveidoti rēķini (Rēķinu izveidošanas instrukciju sk. 4.2.1. p.). 

Ieņēmumus ir iespējams atlasīt pēc perioda: mēnesis, ceturksnis, gads. Var atlasīt tikai rēķinus, nospiežot uz pogu "Rēķini", kā arī atlasīt ieņēmuma darījumus, kas nav apmaksāti. 

4.1. Ienākošo darījumu izveide

Lai ievadītu ieņēmumus nepieciešams doties uz sadaļu “Ieņēmumi” -> Pievienot ieņēmumu

4.1.1. Ieņēmumu kartiņas reģistrēšana

Tad tiek atvērta Jauna ieņēmuma lapa, kur nepieciešams ievadīt informāciju par darījumu:

 1. Dokumenta nosaukums, numurs,
 2. Datums, 
 3. Darījuma apraksts, 

Saimnieciskās darbības ieņēmumi

 • Pakalpojuma sniegšana;
 • Preču piegāde;
 • Palīgdarbi;
 • Autoratlīdzība (honorārs) no jur. personas – līdz min. algai vai, virs min. algas un ir algoti ienākumi virs min. algas;
 • Autoratlīdzība (honorārs) no juridiskas personas – IIN ieturēts izmaksas vietā nepiemērojot izdevumu normu;
 • Autoratlīdzība (honorārs);
 • Pamatlīdzekļa pārdošana;
 • Saņemta apdrošināšanas atlīdzība;
 • Saņemta dāvana;
 • Soda nauda;
 • Valūtas kursa svārstības;
 • Procenti no juridiskās personas;
 • Procenti (nodoklis nav ieturēts);
 • Vienreizēja dotācija;
 • Ikmēneša dotācija;

Ieņēmumi, kas nav attiecināmi uz nodokļa aprēķināšanu

 • Personīgie naudas ieguldījumi;
 • Aizdevuma saņemšana/ Aizdevuma atgriešana;
 • Kasē iemaksātā skaidrā nauda;
 • Bankā iemaksātā skaidrā nauda;
 • PVN priekšnodokļa atmaksa;
 • Dīkstāves pabalsts;
 • Izmaksu kompensācija;

Lauksaimniecība

 • Subsīdijas;
 • PVN kompensācija 14%;

(Ja PROFILĀ ir atzīme, ka esi Mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs (MUN), tad ievadot ieņēmumu darījumus ir pieejami sekojoši darījuma apraksti:

Saimnieciskās darbības ieņēmumi

 • Pakalpojuma sniegšana;
 • Preču piegāde;
 • Palīgdarbi;
 • Pamatlīdzekļa pārdošana;
 • Saņemta apdrošināšanas atlīdzība;
 • Saņemta dāvana;
 • Soda nauda;
 • Valūtas kursa svārstības;
 • Procenti (nodoklis nav ieturēts);
 • Vienreizēja dotācija;
 • Ikmēneša dotācija;

Ieņēmumi, kas nav attiecināmi un nodokļa aprēķināšanu

 • Personīgie naudas ieguldījumi;
 • Aizdevuma saņemšana/ Aizdevuma atgriešana;
 • Kasē iemaksātā skaidrā nauda;
 • Bankā iemaksātā skaidrā nauda;
 • Dīkstāves pabalsts;
 • Izmaksu kompensācija;

Lauksaimniecība

 • Subsīdijas;
 • PVN kompensācija 14%)

4. Dokumenta veids* (gadījumā, ja esat PVN maksātājs)

 • Nodokļa rēķins
 • Kases čeks vai kvīts
 • Bezskaidrās naudas maksājuma dokuments
 • V – darījumi ar vienu darījuma partneri, kas nepārsniedz 150 EUR par vienu darījumu, bet pārsniedz 150 EUR taksācijas periodā
 • T – darījumi, kas nepārsniedz 150 EUR
 • X – atsevišķi neuzrādāmie darījumi no 150 EUR

*Gadījumā, ja summa nepārsniedz 150 EUR, vienmēr ir T. X ir jāizvēlas tad, kad darījuma summa pārsniedz 150 EUR un pakalpojuma vai preču saņēmējām nav Latvijas PVN numura.

5. Informācija par partneri, 

6. Maksājuma veids,

7. Darījuma summa,

8. PVN likme (gadījumā, ja esat PVN maksātājs)

*Izmantojot partneru datu meklēšanas veidlapu pēc nosaukuma vai reģistrācijas numura, sistēma ļauj atrast "Nosaukums", "Reģistrācijas numurs", "PVN maksātāja numurs", kā arī "Adrese" un automātiski aizpildīt šos laukus. Ja ir izvēlēta valsts LV - sistēma meklē Latvijas uzņēmumu reģistrā. Ja ir izvēlēta valsts ES - meklēšana Lietuvas uzņēmumu reģistrā. Citi reģistri vēl nav pieejami. Ja meklētājs neatrod reģistrācijas vai PVN numuru, tos jāievada manuāli.

Lauki nav obligāti darījuma saglabāšanai, bet tie ir obligāti saimnieciskās darbības žurnāla aizpildīšanai.

Aizpildot nosaukuma lauku, kā ieteikums parādīsies iepriekš saglabāti partneri, un tos izvēloties, darījuma partnera lauki tiks automātiski aizpildīti. Vajadzības gadījumā partneri var izņemt no ieteikumu saraksta, noklikšķinot uz sarkanā krustiņa nosaukuma labajā pusē.

 

 • Gadījumā, ja Jums ir divi NACE kodi, darījuma ietvaros ir iespēja izvēlēties attiecīgo NACE. Pēc noklusējuma tiks norādīts primārais NACE kods. Saimnieciskās darbības žurnālu un atskaites tas neietekmē.
 • Kad visa informācija par ieņēmumu ir aizpildīta, darījumu nepieciešams SAGLABĀT.
 • Pēc darījuma saglabāšanas tas tiks atspoguļots kopējā darījumu sarakstā pie attiecīgā perioda.

 

4.1.2. Darījumu kopēšana un dzēšana

 • Lai paātrinātu darījumu ievadīšanas procesu, katru darījumu var nokopēt. Sadaļā “Darījumi” nepieciešams izvēlēties darījumu, ko vēlaties nokopēt un noklikšķināt uz pogu KOPĒT.

 

 • Lai izdzēstu darījumu nepieciešams doties uz sadaļu “Darījumi”, izvēlēties attiecīgo darījumu sarakstā un noklikšķināt uz pogu IZDZĒST.

 

4.1.3. Maksājuma pievienošana

 • Gadījumā, ja tika izveidots ieņēmuma darījums un datums nesakrīt ar maksājuma datumu, tad pie sākotnēja darījuma grāmatošanas pie maksājuma veida Jums būtu jānorāda “Maksājums nav veikts” un darījums ir jāsaglabā. 

 

 • Ieņēmumu darījums, kuram nav maksājuma, tiks atzīmēts ar sarkano krāsu un būs viegli atrodams darījumu sarakstā.

 

 

 • Pēc tam atkārtoti atverot darījumu Jums pie maksājuma veida parādīsies poga - PIEVIENOT MAKSĀJUMA DATUMU, kur tad var uzrādīt faktisko naudas saņemšanas datumu.
 • Pēc maksājuma datuma uzrādīšanas tiks pievienots jauns ieraksts darījumu sarakstā, taču šis otrais darījums nes informatīvo raksturu par apmaksu un ieņēmumos atspoguļojas šī summa tikai vienu reizi.