2.2. Nodokļu informācija

2.2.1. Saimnieciskās darbības reģistrācijas dati 

Šo lauku jāatzīmē, ja lietotājs ir reģistrēts Uzņēmumu Reģistrā kā individuālais komersants. Ja ir atzīmē “Esmu reģistrējies Uzņēmumu Reģistrā kā individuālais komersants” nepieciešams aizpildīt laukus: 

IK nosaukums; 

Reģistrācijas numurs 

 Ja lietotājs nav reģistrēts Uzņēmumu Reģistrā kā individuālais komersants šo lauku nav jāatzīmē. 

2.2.2. Nodokļu režīmi

Zemāk izvēlieties sociālā nodokļa aprēķināšanas režīmu atbilstoši savai saimnieciskajai darbībai (obligāti jāatzīmē atbilstošais): 

  • Pašnodarbinātais / 31.07% 
  • Pašnodarbnātais, kas saņem pensiju/ 29.36% 
  • Nekustamā īpašuma apsaimniekotājs / 26.59% 

2.2.3. Valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu objekts

Šajā sadaļā var izvēlēties valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu objekts, kas pēc noklusējuma ir norādīta minimālā alga valstī tekošajā gadā. Ja nepieciešams var norādīt lielāko valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu objektu.  Valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu objektu jānorāda par katru ceturksni - 1.ceturksnis, 2.ceturksnis, 3.ceturksnis un 4.ceturksnis. 

2.2.4. PVN maksātājs

Atzīmējiet, ieliekot ķeksi kvadrātā, ja esat PVN maksātājs. 

Ja atzīmējat, ka esat PVN maksātājs, tad papildus atveras sekojoši logi aizpildīšanai: 

  • Bankas konta numurs. Jāievada savs bankas konta numurs, vai, ja ir, tad savs saimnieciskās darbības bankas konta numurs. 
  • Datums no: Jānorāda datums, kad esat kļuvis par PVN maksātāju. Ievadīt var manuāli vai meklējot nospiežot kalendāra simbolu lauka labajā malā 
  • Datums līdz: Jānorāda datums, kad beidzāt būt par PVN maksātāju. Ievadīt var manuāli vai meklējot nospiežot kalendāra simbolu lauka labajā malā. Ja joprojām esat PVN maksātājs, tad šis lauks jāatstāj tukšs. 

Pēc noklusējuma sistēmā PVN deklarācijas tiks aprēķinātas reizi mēnesī. Ja tomēr nepieciešams sagatavot PVN deklarācijas reizi ceturksnī, tad jāatzīmē “Sagatavot PVN deklarāciju ceturksnī”. Informācija, kad jāiesniedz PVN deklarācijas reizi mēnesī un reizi ceturksnī, atrodama VID mājas lapā vai arī to var noskaidrot vēršoties Valsts Ieņēmumu Dienestā. 

2.2.5. Mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs

 

Mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs. Atzīmējiet, ieliekot ķeksi, ja esat izvēlējies savu saimniecisko darbību kārtot kā Mikrouzņēmuma nodokļa maksātājs. Šajā sadaļā var norādīt laika periodu, no kura esat mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs (no - līdz), lai sistēma korekti aprēķinātu atskaites. Ja datums nav ievadīts, sistēma pieņems, ka statuss ir derīgs jebkurā periodā.