Vai PATS.LV sistēmā var kārtot dokumentāciju autoratlīdzības maksātāji?

PATS.LV sistēma ir vairāk paredzēta tām pašnodarbinātām personām, kas ir reģistrējušās balstoties uz nodokļa režīmu vispārīgā kārībā vai kā Mikrouzņēmuma nodokļa maksātāji, jo sistēmā nav paredzēta iespēja pievienot izdevumu normu 25% vai 50%, un tādejādi, sistēmas ietvaros nodoklis no apliekamā ienākuma tiek rēķināts ņemot vērā faktiski uzrādītos izdevumus.