Vai ir iespējams pievienot vairākus NACE kodus?

EDS sistēmas ietvaros Jūs varat reģistrēt vairākus darbības veidus saskaņā ar NACE 2 klasifikatoru. PATS.LV sadaļā “Profils” iespējams ievadīt NACE 2 kategoriju un papildu “Sekundāro kategoriju”.