Kāpēc reģistrējoties PATS.LV sistēma rāda, ka manu personas kodu neatrod?

Visticamāk, ka Jūs vēl neesat reģistrēts VID kā saimnieciskās darbības veicējs, tāpēc sistēma PATS.LV pēc personas koda nevar atrast šādu saimnieciskās darbības veicēju VID datu bāzē. Tomēr reģistrāciju pabeigt var, ignorējot informāciju, ka Jūsu datu nav VID datu bāzē, un ievadot datus par sevi un saimniecisko darbību manuāli.