Kas ir Mikrouzņēmumu nodokļa režīms, Iedzīvotāju ienākuma nodokļa režīms un ar ko tie atšķiras?

Uzsākot individuālo saimniecisko darbību, Jums ir iespēja izvēlēties maksāt nodokļus par ienākumu no saimnieciskās darbības kādā no sekojošiem nodokļu piemērošanas režīmiem: 

Mikrouzņēmumu nodokļa režīms  

 • Mikrouzņēmumu nodokļa likme ieņēmumiem līdz 25 000 eiro gadā sastāda 25%, bet ieņēmumu pārsniegumam virs 25 000 eiro gadā – 40%.   

• Mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs ir mikrouzņēmuma īpašnieks, kas ieguvis mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja (MUN) statusu, un, tāpēc, MUN ir iespēja maksāt, reģistrējot tikai kādu no sekojošām fiziskas personas saimnieciskās darbības reģistrācijas formām, piemēram, reģistrējoties par individuālo uzņēmumu vai komersantu, zemnieka vai zvejnieka saimniecības īpašnieku vai reģistrējoties Valsts ieņēmumu dienestā par saimnieciskās darbības veicēju jeb pašnodarbināto personu.   

• Mikrouzņēmuma nodokļa maksātāja režīmu nevar izvēlēties maksāt PVN maksātāji.   

• Piemērojot mikrouzņēmumu nodokļa režīmu, tiek zaudēta iespēja izmantot iedzīvotāju ienākuma nodokļa atlaides un atvieglojumus gan ienākumam, kuram tiek piemērots mikrouzņēmumu nodokļa režīms, gan arī citiem ienākuma avotiem.   

vai 

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa režīms  

  

• Iedzīvotāju ienākuma nodokļa režīms paredz iedzīvotāju ienākuma nodokļa un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veikšanu no saimnieciskās darbības ienākumiem jeb peļņas.   

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa likme tiek piemērota atkarībā no taksācijas gada ienākumu balstoties uz likmi IIN no 20% -31%.  

Aprēķinot ar IIN apliekamo bāzi no apliekamais ienākums jeb peļņa tiek noteikti no saimnieciskās darbības ieņēmumiem atskaitot  visus ar saimniecisko darbību saistītos izdevumus.  

Sociālās iemaksas tiek aprēķinātas, balstoties uz vispārīgā kārtībā piemērojamo likmi 31.07% apmērā vismaz no minimālā obligāto iemaksu objekta jeb minimālās algas. Papildus no starpības starp ienākumiem un minimālo algu (vai cita izvēlētā VSAOI objekta, no kā veiktas VSAOI pēc likmes 31.07%) ir jāveic 10% apmērā pensiju apdrošināšanai.  

• Iedzīvotāju ienākuma nodokļa režīmu fiziska persona var izvēlēties maksāt, reģistrējot kādu no sekojošām saimnieciskās darbības reģistrācijas formām, proti, reģistrējoties par individuālo uzņēmumu vai komersantu, zemnieka vai zvejnieka saimniecības īpašnieku vai reģistrējoties Valsts ieņēmumu dienestā par saimnieciskās darbības veicēju jeb pašnodarbināto personu.  

• Piemērojot iedzīvotāju ienākuma nodokļa režīmu tiek saglabāti visi iedzīvotāju ienākuma nodokļa likuma atvieglojumi un atlaides.  

• Ar 2021.gada 1.jūlija autoratlīdzības saņēmējiem, izvēloties reģistrēt saimniecisko darbību, tiek saglabāta iespēja piemērot 25 % vai 50% nosacīto  izdevumu normu.