Ja telefona rēķini tiek grāmatoti mēnesī, kad veikta to apmaksa - rēķins ir ar decembra datumu, apmaksāts decembrī, bet apmaksa tiek veikta par pakalpojumiem, kas saņemti novembrī. Šajā gadījumā izmaksas attiecināmas uz decembri?

Ņemot vērā, ka Jūs esiet PVN maksātājs, tad priekš PVN aprēķināšanas vajadzībām, par iekšzemē saņemtiem pakalpojumiem un precēm, ir svarīgs rēķina datums (ir nelieli izņēmumi), balstoties uz kuru darījums tiek iekļauts PVN deklarācijā, savukārt, priekš IIN un VSAOI aprēķināšanas izdevumi ir atzīstami tajā mēnesi, kad tie ir faktiski veikti.