Kā ievadīt, ka rēķins ir apmaksāts?

Gadījumā, ja rēķina datums Jums nesakrīt ar maksājuma datuma, tad pie sākotnēja rēķina grāmatošanas pie maksājuma veida Jums būtu jānorāda - Maksājums nav veikts un darījums ir jāsaglabā. 
Pēc tam atkārtoti atverot darījumu Jums pie maksājuma veida parādīsies poga - PIEVIENOT MAKSĀJUMA DATUMU, kur tad var uzrādīt faktisko naudas saņemšanas datumu.