Ja man ienākumi kā pašnodarbinātai personai, izdevumi stipri lielāki un nenosedz ieņēmumus, kādi maksājumi, cik bieži  jāveic, lai nebūtu jāatsakās no pašnodarbinātā statusa?

Ir iespējams, ka ieņēmumi no saimnieciskās darbības var neveidoties, taču, tas neliedz Jums tiesības turpināt iegādāties saimnieciskai darbībai nepieciešamos materiālus un pakalpojumus, kas, tādējādi, ir vērsti uz ieņēmumu gūšanu nākotnē.  Ja ilgāku laiku periodu saimnieciskās darbības rezultātā ir tikai izdevumi jeb zaudējumi pašnodarbinātas personas statusu nevar zaudēt. Saskaņā ar IIN likuma 19.panta 2.(1). punktu:  

Maksātājs, kas ir reģistrēts kā saimnieciskās darbības veicējs, līdz taksācijas gadam sekojošā gada 23. jūnijam iemaksā vienotajā nodokļu kontā 50 EUR, ja taksācijas gadā nav gūts ar nodokli apliekams ienākums no saimnieciskās darbības vai ja aprēķinātā nodokļa summa no saimnieciskās darbības apliekamā ienākuma nepārsniedz 50 EUR.