Kā reģistrēt pamatlīdzekļi pats.lv un kā rēķināt nolietojumu?


Pats.lv sistēmas ietvaros sākotnēja pamatlīdzekļu iegāde ir jāuzskaita zem Darījuma apraksta – Iegādāts pamatlīdzeklis, un tad katru mēnesi vai reizi gadā ir jāuzrāda aprēķinātais nolietojums zem Darījuma apraksta – Pamatlīdzekļa nolietojums.

Pamatlīdzeklim tiek rēķināts nolietojums izvēloties vienu no divām zemāk minētām metodēm:

38.1. degresīvā metode – nolietojums procentos;

38.2. lineārā metode – lietderīgās lietošanas laiks gados

Vēršam Jūsu uzmanību, ka Jūsu Pats.lv profilā ir sadaļa "Pamatlīdzekļi", kur Jums ir iespēja pievienot Jūsu pamatlīdzekļus, izvēlēties iestatījumus un sistēma reizi mēnesī/ vai gadā (balstoties uz Jūsu iestatījumiem) izveidos pamatlīdzekļa nolietojuma darījumus automātiski.