Man ir jautājums par izdevumiem, precīzāk, mobilo sakaru un interneta pakalpojumu izdevumu norakstīšana. Cik saprotu ir iespējams norakstīt tikai 70% no summas, tas arī attiecas uz ļoti mazām summām, piem, telefona rēķins 3 euro vērtībā?

Likumā nav atrunātas minimālās summas no kurām būtu jāsāk piemērot likumā atrunātās proporcijas, līdz ar to, telefona vai mobilo sakaru izdevumiem ir jāpiemēro proporcija pat tad, ja izdevumu summa ir 3 EUR.