Vai ir precīzāka informācija kā un kad jāveic sociālā nodokļu maksājums VID un kā tas jādokumentē?

Līdz 17. datumam (janvāris, aprīlis, jūlijs, oktobris) Jums ir jāiesniedz Pašnodarbinātā sociāla atskaite xml formātā, ko sagatavo sistēma PATS.LV sadaļā “Atskaites” un nodoklis ir jāsamaksā līdz 23. datumam tajā pašā mēnesī (janvāris, aprīlis, jūlijs, oktobris). Nodoklis ir jāpārskaita uz zemāk norādītiem rekvizītiem:  

Nosaukums: Vienotais nodokļu konts   

Saņēmējs: Valsts budžets (VID)., reģistrācijas Nr. 90000010008   

Saņēmēja iestāde: Valsts kase, BIC kods TRELLV22   

Konta numurs: LV33TREL1060000300000