No kura datuma sākas apmaksātais periods?

Apmaksājot abonementu, tā darbības laiks ir no tekošā mēneša 01 datuma līdz mēneša pēdējai dienai (ieskaitot). Tas attiecas gan uz mēneša, gan gada abonementu.