Jūsu mājas lapā izlasīju, ka varēšu norakstīt jūsu abonementa summu izdevumos. Abonementu apmaksāju, bet vēl neesmu saņēmis atbildi no VID. Vai joprojām varēšu norakstīt abonementa iegādi izdevumos?

Jā, izdevumus, kas ir saistīti ar jūsu darbību var reģistrēt pat ja tie bija pirms saimnieciskās darbības reģistrācijas. VID nodokļu speciālisti norāda: nosakot ar iedzīvotāju ienākuma nodokli apliekamo ienākumu, nodokļu maksātājs gada ienākumu deklarācijā var iekļaut arī tos izdevumus, kas veikti pirms saimnieciskās darbības reģistrācijas, kas saistīti ar saimniecisko darbību, ja tie atbilst likumā un citos ar iedzīvotāju ienākuma nodokli saistītajos normatīvajos aktos noteiktajam un ir dokumentāli pamatoti. 

Respektīvi, izdevumi, kas bija pirms saimnieciskās darbības reģistrācijas ietekmē Jūsu IIN aprēķinu, taču neietekmē VSAOi.