Kā pareizāk pievienot izdevumu un pamatlīdzekļi - esmu iegādājusies datoru ar nomaksu uz 10 mēnešiem. Veicu pirmo iemaksu un tagad 10 mēnešu būs ikmēneša maksājums. Kā to visu pareizi noformēt - attiecīgi, pie kādas kategorijas pievienot pirmo iemaksu, līgumu par nomaksu, topošos ikmēneša maksājumus un kā noformēt pamatlīdzekli, ja tas ir iegādāts nomaksā?

Ja inventāra vērtība pārsniedz 1000 EUR, tad šis inventārs ir uzskatāms par pamatlīdzekli, un, tādējādi, uz saimnieciskās darbības izmaksām tiek attiecināts ik mēnesi aprēķinātais nolietojums.

Pats.lv sistēmas ietvaros sākotnēja pamatlīdzekļu iegāde ir jāuzskaita zem Darījuma apraksta – Iegādāts pamatlīdzeklis, un tad katru mēnesi vai reizi gadā ir jāuzrāda aprēķinātais nolietojums zem Darījuma apraksta – Pamatlīdzekļa nolietojums. Taču, ņemot vērā, ka pamatlīdzeklis ir iegādāts uz nomaksu, zem darījuma - Iegādāts pamatlīdzeklis, būs jāliek ikmēneša maksājumi.

Pamatlīdzeklim tiek rēķināts nolietojums izvēloties vienu no divām zemāk minētām metodēm:

38.1. degresīvā metode – nolietojums procentos;

38.2. lineārā metode – lietderīgās lietošanas laiks gados

Vēršam Jūsu uzmanību, ka Jūsu Pats.lv profilā ir sadaļa "Pamatlīdzekļi", kur Jums ir iespēja pievienot Jūsu pamatlīdzekļus, izvēlēties iestatījumus un sistēma reizi mēnesī/ vai gadā (balstoties uz Jūsu iestatījumiem) izveidos pamatlīdzekļa nolietojuma darījumus automātiski. Ievadot datus pamatlīdzekļu kartiņā Jums ir jānorāda pilna datora vērtība.