Ko Jūs ieteiktu, ja esmu pašnodarbināts mikrouzņēmuma nodokļa maksātājs. Vai labāk būt tikai pašnodarbinātam, un vai tad man ir sociālās garantijas?

Lai izvērtētu vai Jums labāk būtu MUN režīms vai arī pārreģistrēties par saimnieciskās darbības režīmu - vispārīgā režīmā, pirmkārt, būtu jāsaprot vai plānojat PVN apliekamos darījumus, kā arī kāds ir plānotais mēneša apgrozījums. Attiecībā uz PVN darījumiem, ja tomēr PVN apliekamie darījumi ir plānojami, tad MUN neder, jo MUN režīma maksātāji nevar veikt PVN apliekamos darījumus. Otrkārt, ir jāskatās mēneša apgrozījums, ja ir plānots mēneša apgrozījums līdz 1500-2000 EUR un ja nav būtiski izdevumi, tad tomēr ir izdevīgāks MUN režīms, bet ja ir plānots lielāks apgrozījums vai arī izdevumi sastāda vairāk par 40- 50%, tad varbūt tomēr izvērtēt un pārreģistrēties par saimnieciskās darbības veicēju – vispārīgā režīmā. 

MUN maksātāji ir arī sociālās iemaksu veicēji un 80% no MUN tiek novirzīti valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu kontā, un tādēļ MUN maksātāji saglabā arī  sociālās garantijas, proti, pensiju, maternitātes, slimības, invaliditātes un vecāku apdrošināšanu. Sociālo garantiju bāze būs faktiski samaksāto iemaksu apmērā.