Ja gribu 50% telefona/interneta rēķinu norakstīt, bet rēķinā ir arī mājas televīzija, tad tā ir jāatņem un tad pārējā rēķina summa jāsadala?

Jā, pats.lv sistēmas ietvaros Jums ir jāievada pilna darījuma summa, tad nepieciešams proporcionāli sadalīt, atdalot visus personīgos izdevumus no saimnieciskajiem. 

Ievadot darījumu pats.lv un darījuma ietvaros ieliekot ķeksi - "Eksistē ar saimniecisko darbību nesaistītas izmaksas", Jums jānorāda tā procentuāla attiecība, kas nav attiecināma uz saimnieciskās darbības izdevumiem. Piemēram, ja rēķina summa ir 100 EUR un Jūs uzskatāt, ka uz saimnieciskās darbības izdevumiem ir attiecināmi tikai 70%, tad zem - Eksistē ar saimniecisko darbību nesaistītās izmaksas, ailē "procentuālā attiecība" Jums jānorāda tā procentu daļa, proti, 30% kas nav attiecināma uz saimniecisko darbību, un tādējādi, uz saimnieciskās darbības izdevumiem tiks attiecināti 70 EUR, taču uz nesaistītām izmaksām 30 EUR.